specyfikacja-techniczna | Ekipa Fachowców .PL

Ekipa Fachowców .PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

specyfikacja techniczna

Kosztorysant, Ekipa Fachowców .PL, posiadający biuro kosztorysowe, wykonuje kosztorysowanie czyli wykonanie kosztorysu w szeroko rozumianym znaczeniu. Wykonywana jest również specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jest to element dokumentacji projektowej opisujący przedmiot zamówienia. Precyzuje wymagania, niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót, czy materiałów potrzebnych do ich wykonania. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa również sposoby oceny jakości wykonanych prac, jaki i podstawy ich rozliczenia. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymaga wiedzy, którą my z pewnością posiadamy. Kosztorys, umożliwia oszczędności wynoszące nawet kilka procent kosztów inwestycji, jak i uwidacznia wartość inwestycji. Kosztorysowanie, pozwala określić również koszty poszczególnych etapów prac i potrzebnych do ich wykonania materiałów. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zmian, ułatwia to wszelkie modyfikacje, powszechne w trakcie wykonywania prac. Kosztorysowanie sprawia, że analiza różnych wariantów rozwiązań technicznych i ich skutków finansowych jest możliwa na każdym etapie. Kosztorysowanie wykonujemy dla klientów indywidualnych, rzemieślników, projektantów, architektów, inwestorów, urzędów publicznych, ekonomistów, itp.. Kosztorys wykorzystuje się do wycen takich jak: wycena inwestycji, wycena materiałów, wycena czasu pracy, wycena do banku, wycena oferty przetargowej, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa, wycena spółki, wycena firmy, itp.. Wykonany przez nas kosztorys stosowany jest w wszelakich możliwych branżach. Kosztorysant świadczy różne rodzaje kosztorysów jak: kosztorys inwestorski, kosztorys zmienny, kosztorys uproszczony, kosztorys pełny, kosztorys remontu, kosztorys ofertowy, kosztorys obiektów, kosztorys dodatkowy, kosztorys powykonawczy, kosztorys nakładczy, itp.. Rozróżniamy kosztorysy na: kosztorys inwestycji, kosztorys obiektów, kosztorys robót, itp.. Kosztorysy mogą składać się z: przedmiar robót, obmiar robót, nakłady rzeczowe, zestawienie materiałów, zestawienie robocizny, zestawienie sprzętu, zestawienie czasu pracy, tabele elementów scalonych, mapy, mapki i tym podobne elementy ułatwiające ich analizę.

Świadczymy również usługi takie jak: kompleksowa realizacja inwestycji, generalne realizatorstwo inwestycji, inwestorstwo zastępcze, przeglądy okresowe budynków i wiele innych.

Kosztorysant, łączy rozwiązania kreatywne i innowacyjne, uwzględniające zasady ergonomii i zasady funkcjonalności. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, to dbałość zarówno o formę jak i o detal. Nasz fachowiec, poleca tylko sprawdzone technologie wykonania i dobór odpowiednich materiałów, oraz monitoruje koszty. Zaufaj wiedzy idoświadczeniu, ponieważ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymaga doświadczenia, które my posiadamy.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE!