przedmiar-robot | Ekipa Fachowców .PL

Ekipa Fachowców .PL

PRZEDMIAR ROBÓT

przedmiar robót

Kosztorysant, Ekipa Fachowców .PL, posiadający biuro kosztorysowe, wykonuje kosztorysowanie czyli wykonanie kosztorysu w szeroko rozumianym znaczeniu, a w tym przedmiar robót. Przedmiar robót jest to zestawienie przewidywanych robót i planowanych robót w technologicznej kolejności ich wykonania, wraz z ich wyliczeniem i podaniem ilości prac w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robót może wskazywać podstawy do ustalenia szczegółowego opisu robót lub obejmować ich opis szczególnie czynności składowych. Przedmiar robót sporządzany jest przed wykonaniem prac, według ustalonych metod w oparciu o dokumentację technicznąprojekt techniczny i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót, jest podstawą do wykonania kosztorysu inwestorskiego, czy kosztorysu ofertowego. Przedmiar robót wymaga wiedzy, którą my z pewnością posiadamy. Kosztorysowanie, pozwala określić także koszty poszczególnych etapów prac, jak i potrzebnych do ich wykonania materiałów. Ma to kapitalne znaczenieprzy wprowadzaniu przez inwestora zmian, ułatwiając wszelkie modyfikacje tak powszechne w trakcie wykonywania prac. Kosztorys, umożliwia oszczędności sięgające nawet kilku procent kosztów inwestycji, jak również uwidacznia wartość inwestycji. Kosztorysowanie sprawia, że analiza różnych wariantów rozwiązań technicznych i związanych z nimi skutków finansowych jest możliwa na każdym etapie prac. Kosztorysowanie świadczymy dla rzemieślników, klientów indywidualnych, projektantów, inwestorów, ekonomistów, architektów, urzędów publicznych, itp.. Kosztorys nasz wykorzystywany jest do wycen takich jak: wycena materiałów, wycena inwestycji, wycena czasu pracy, wycena oferty przetargowej, wycena do banku, wycena nieruchomości, wycena spółki, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, itp.. Sporządzany przez nas kosztorys wykorzystywany jest w wszelakich możliwych branżach.

Kosztorysant wykonuje różne rodzaje kosztorysów jak: kosztorys zmienny, kosztorys inwestorski, kosztorys uproszczony, kosztorys nakładczy, kosztorys remontu, kosztorys pełny, kosztorys ofertowy, kosztorys dodatkowy, kosztorys obiektów, kosztorys powykonawczy, itp.. Kosztorysy dzielimy na: kosztorys obiektów, kosztorys inwestycji, kosztorys robót, itp.. Kosztorysy mogą zawierać: obmiar robót, przedmiar robót, nakłady rzeczowe, zestawienie robocizny, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu, tabele elementów scalonych, zestawienie czasu pracy, mapy, mapki i tym podobne elementy ułatwiające ich analizę.

Świadczymy również usługi takie jak: kompleksowa realizacja inwestycji, generalne realizatorstwo inwestycji, inwestorstwo zastępcze, przeglądy okresowe budynków i wiele innych.

Kosztorysant, łączy rozwiązania kreatywne i innowacyjne, uwzględniające zasady ergonomii i zasady funkcjonalności. Przedmiar robót, to dbałość zarówno o formę jak i o detal. Nasz fachowiec, poleca tylko sprawdzone technologie wykonania i dobór odpowiednich materiałów, oraz monitoruje koszty. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu, ponieważ przedmiar robót wymaga doświadczenia, które my posiadamy.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE!