obmiar-robot | Ekipa Fachowców .PL

Ekipa Fachowców .PL

OBMIAR ROBÓT

obmiar robót

Kosztorysant, Ekipa Fachowców .PL, posiadający biuro kosztorysowe, wykonuje kosztorysowanie czyli wykonanie kosztorysu w szeroko rozumianym znaczeniu, a w tym obmiar robót. Obmiar robót, jest to zestawienie przewidywanych i planowanych robót w technologicznej kolejności ich wykonania, wraz z ich wyliczeniem i podaniem ilości prac w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Obmiar robót sporządzany jest przed wykonaniem prac, według ustalonych metod w oparciu o dokonanie pomiarów bezpośrednio na realizowanym obiekcie. Obmiar robót, jest podstawą do wykonania kosztorysu powykonawczego, robót zmiennych lub robót dodatkowych, jak i końcowego rozliczenia inwestycji. Obmiar robót wymagawiedzy, którą my z pewnością posiadamy. Kosztorys, umożliwia oszczędności sięgające nawet kilku procent kosztów inwestycji, jak również uwidacznia wartość inwestycji. Kosztorysowanie sprawia, że analiza różnych wariantów rozwiązań technicznych i związanych z nimi skutków finansowych jest możliwa na każdym etapie prac. Kosztorysowanie, pozwala określić także koszty poszczególnych etapów prac,jak i potrzebnych do ich wykonania materiałów. Ma to kapitalne znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian, ułatwiając wszelkie modyfikacje tak powszechne w trakcie wykonywania prac. Kosztorysowanie świadczymy dla rzemieślników, projektantów, klientów indywidualnych, architektów, inwestorów, ekonomistów, urzędów publicznych, itp.. Kosztorys nasz wykorzystywany jest do wycen takich jak: wycena materiałów, wycena czasu pracy, wycena inwestycji, wycena do banku, wycena oferty przetargowej, wycena przedsiębiorstwa, wycena spółki, wycena nieruchomości, wycena firmy, itp.. Sporządzany przez nas kosztorys wykorzystywany jest w wszelakich możliwych branżach.

Kosztorysant wykonuje różne rodzaje kosztorysów jak: kosztorys zmienny, kosztorys uproszczony, kosztorys inwestorski, kosztorys pełny, kosztorys remontu, kosztorys obiektów, kosztorys dodatkowy, kosztorys ofertowy, kosztorys powykonawczy, kosztorys nakładczy, itp.. Kosztorysy dzielimy na: kosztorys obiektów, kosztorys robót, kosztorys inwestycji, itp.. Kosztorysy mogą zawierać: obmiar robót, nakłady rzeczowe, przedmiar robót, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu, mapki, zestawienie czasu pracy, zestawienie robocizny, tabele elementów scalonych, mapy i tym podobne elementy ułatwiające ich analizę.

Świadczymy również usługi takie jak: kompleksowa realizacja inwestycji, generalne realizatorstwo inwestycji, inwestorstwo zastępcze, przeglądy okresowe budynków i wiele innych.

Kosztorysant, łączy rozwiązania kreatywne i innowacyjne, uwzględniające zasady ergonomii i zasady funkcjonalności. Obmiar robót, to dbałość zarówno o formę jak i o detal. Nasz fachowiec, poleca tylko sprawdzone technologie wykonania i dobór odpowiednich materiałów, oraz monitoruje koszty. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu, ponieważ obmiar robót wymaga doświadczenia, które my posiadamy.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE!