kosztorysowanie | Ekipa Fachowców .PL

Ekipa Fachowców .PL

KOSZTORYSOWANIE

kosztorysowanie

Kosztorysant, Ekipa Fachowców .PL, posiadający biuro kosztorysowe, wykonuje kosztorysowanie czyli wykonanie kosztorysu w szeroko rozumianym znaczeniu. Kosztorys, jest to dokument, który określa jaka jest wycena danych prac, czy potrzebnego materiału. Kosztorys sporządzany jest według ustalonych metod w oparciu o dokumentację technicznąprojekt techniczny, a dokładniej zawarty w nich przedmiar robót lub obmiar robót. Kosztorysowanie wymaga wiedzy, którą my z pewnością posiadamy. Kosztorysowanie, umożliwia oszczędności sięgające nawet kilku procent kosztów inwestycji, jak również uwidacznia wartość inwestycji. Kosztorysowanie, pozwala określić także koszty poszczególnych etapów prac, jak i potrzebnych do ich wykonania materiałów. Ma to kapitalne znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian, ułatwiając wszelkie modyfikacje tak powszechne w trakcie wykonywania prac. Kosztorysowanie sprawia, że analiza różnych wariantów rozwiązań technicznych i związanych z nimi skutków finansowych jest możliwa na każdym etapie prac. Kosztorysowanie świadczymy dla klientów indywidualnych, rzemieślników, projektantów, architektów, inwestorów, urzędów publicznych, ekonomistów, itp.. Kosztorys nasz wykorzystywany jest do wycen takich jak: wycena inwestycji, wycena materiałów, wycena czasu pracy, wycena do banku, wycena oferty przetargowej, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa, wycena spółki, wycena firmy, itp.. Sporządzany przez nas kosztorys wykorzystywany jest w wszelakich możliwych branżach. Kosztorysant wykonuje różne rodzaje kosztorysów jak: kosztorys inwestorski, kosztorys zmienny, kosztorys uproszczony, kosztorys pełny, kosztorys remontu, kosztorys ofertowy, Kosztorys, kosztorys obiektów, kosztorys dodatkowy, kosztorys powykonawczy, kosztorys nakładczy, itp.. Kosztorysy dzielimy na: kosztorys inwestycji, kosztorys obiektów, kosztorys robót, itp.. Kosztorysy mogą zawierać: przedmiar robót, obmiar robót, nakłady rzeczowe, zestawienie materiałów, zestawienie robocizny, zestawienie sprzętu, zestawienie czasu pracy, tabele elementów scalonych, mapy, mapki i tym podobne elementy ułatwiające ich analizę. Świadczymy również usługi takie jak: kompleksowa realizacja inwestycji, generalne realizatorstwo inwestycji, inwestorstwo zastępcze, przeglądy okresowe budynków i wiele innych.

Kosztorysant, łączy rozwiązania kreatywne i innowacyjne, uwzględniające zasady ergonomii i zasady funkcjonalności. Kosztorysowanie, to dbałość zarówno o formę jak i o detal. Nasz fachowiec, poleca tylko sprawdzone technologie wykonania i dobór odpowiednich materiałów, oraz monitoruje koszty. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu, ponieważ kosztorysowanie wymaga doświadczenia, które my posiadamy.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE!