inwentaryzacja | Ekipa Fachowców .PL

Ekipa Fachowców .PL

INWENTARYZACJA

inwentaryzacja

Inwentaryzator, Ekipa Fachowców .PL, posiadający biuro projektowe, biuro architektoniczne, wykonuje taką usługę jak inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja architektoniczna, inwentaryzacja budynków, stworzenie białej karty, dla klientów indywidualnych i deweloperów. Inwentaryzacja, jest to opisowe i rysunkowe opracowanie, powstałe w wyniku oględzin i pomiarów bezpośrednio na istniejącym obiekcie. Na życzenie klienta inwentaryzacja może zawierać dokumentację fotograficzną, opinie i ekspertyzy techniczne. Możemy również wykonać tak zwaną „białą kartę” jest to karta ewidencyjna zabytków architektury wymagana przy obiektach zabytkowych. Inwentaryzacja budowlana, polega na wykonaniu rysunków i opisie istniejącego stanu obiektu lub jego części na podstawie aktualnych pomiarów. Inwentaryzacja budowlana stosowana jest do wykonania: zmiany podziału pomieszczeń, obliczenia powierzchni użytkowych, rozbiórki budynku, projektu wnętrz, audytu energetycznego, projektu nadbudowy, kosztorysu, białej karty, oraz wielu innych czynności związanych z obiektem budowlanym. Inwentaryzator, wykonuje inwentaryzację budowlaną, takich obiektów jak np.: domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, obiekty handlowe, obiekty usługowe, obiekty sakralne, hale produkcyjne, obiekty techniczne, domów, domu, domy przeznaczone na sprzedaż, inwentaryzacja działki budowlanej, zlokalizowanie zabudowy na działce, restytucja perspektywicznaodtwarzanie już nieistniejących budynków na podstawie dokumentacji, opisów, zdjęć oraz pozostałości, ortogonalna fotografia elewacji budynkudokładne, z zachowaniem proporcji zdjęcie elewacyjne w wysokiej rozdzielczości.

Inwentaryzacja zieleni w skład której wchodzi między innymi: inwentaryzacja roślinności do opracowania projektu zagospodarowania terenu, inwentaryzacja roślinności z gospodarowaniem zielenią istniejącą do uzyskania pozwolenia na budowę, kalkulacja przewidywanych opłat środowiskowych, kar za wycinkę drzew, konsultacja dotycząca optymalizacji kosztów gospodarki istniejącą roślinnością, projekty nasadzeń zastępczych, obsługa związana z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i decyzji urzędowych. Inwentaryzacja zieleni składa się z części opisowej i rysunkowej oraz zestawienia tabelarycznego, inwentaryzowanej roślinności. Opis inwentaryzacji zawiera informacje dotyczące podstaw formalno-merytorycznych, przedmiotu, zakresu opracowania oraz ujęte w tabeli zestawienie inwentaryzowanej roślinności. Zestawienie tabelaryczne zawiera wszelkie niezbędne informacje takie jak: polska i łacińska nazwa gatunkowa roślin, pierśnica (obwód pnia mierzony na wysokości 130cm), szerokość oraz wysokość inwentaryzowanych drzew, a w przypadku krzewów ich powierzchnia, a także wszelkie informacje na temat stanu zdrowotnego drzew i zalecenia pielęgnacyjne (w przypadku inwentaryzacji z gospodarowaniem istniejącą roślinnościąwskazanie drzew do wycinki, adaptacji oraz przesadzenia). Część projektową stanowi plan wskazujący pozycje drzew oraz pozycje krzewów objętych inwentaryzacją. Każda inwentaryzowana roślina, posiada swój numer, zgodny z listą roślin, ujętą wtabeli inwentaryzacyjnej.

W zależności od preferencji klienta dostosowujemy zakres inwentaryzacji, tak aby spełnić Państwa wszystkie oczekiwania. Wykonaną przez nas dokumentację otrzymacie Państwo w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (format *.dwg, *.pdf). Inwentaryzator wykonuje różne rodzaje inwentaryzacji takie jak: inwentaryzacja architektoniczna, inwentaryzacja konstrukcyjna, inwentaryzacja instalacji, inwentaryzacja instalacyjna, inwentaryzacja dendrologiczna, inwentaryzacja geodezyjna, inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja budynków, inwentaryzacja nieruchomości, inwentaryzacja terenu, inwentaryzacja roślin, inwentaryzacja powykonawcza i wiele innych.

Inwentaryzacja, to dbałość zarówno o formę jak i o detal z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów. Fachowiec, poleca tylko sprawdzone technologie wykonania oraz monitoruje koszty inwestycji. Opracowujemy ofertowe materiały dla developerów do umieszczania na stronie z wizualizacją budynków i krajobrazu. Opracowanie zawiera projekt, według najnowszych standardów i dostępnych technologii. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu, ponieważ inwentaryzacja wymaga doświadczenia, które my z pewnością posiadamy. Oferujemy kompleksową realizację inwestycji na terenie całego kraju.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE!