harmonogram-robot | Ekipa Fachowców .PL

Ekipa Fachowców .PL

HARMONOGRAM ROBÓT

harmonogram robót

Kosztorysant, Ekipa Fachowców .PL, posiadający biuro kosztorysowe, wykonuje kosztorysowanie czyli wykonanie kosztorysu w szeroko rozumianym znaczeniu. Wykonywany jest również harmonogram robót, jest dokumentem zawierającym wszystkie prace w kolejności ich wykonania, jak i czas ich wykonania, oraz kiedy mają się rozpocząć i zakończyć. Harmonogram robót ukazuje terminy zapłat za wykonane usługi, ich czas, oraz wartość finansową tych usług. Ułatwia to znacząco kontrole nad większymi inwestycjami. Harmonogram robót dzielimy na trzy rodzaje: harmonogram rzeczowy zawierający terminowy rozkład poszczególnych prac, harmonogram finansowy zawierający koszty inwestycji podzielone na etapy jej realizacji, oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zawierający koszty inwestycji we wskazanych jej okresach. Harmonogram robót wymaga wiedzy, którą my z pewnością posiadamy. Kosztorysowanie, pozwala określić również koszty poszczególnych etapów prac i potrzebnych do ich wykonania materiałów. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zmian, ułatwia to wszelkie modyfikacje, powszechne w trakcie wykonywania prac. Kosztorys, umożliwia oszczędności wynoszące nawet kilka procent kosztów inwestycji, jak i uwidacznia wartość inwestycji. Kosztorysowanie sprawia, że analiza różnych wariantów rozwiązań technicznych i ich skutków finansowych jest możliwa na każdym etapie. Kosztorysowanie wykonujemy dla rzemieślników, ekonomistów, klientów indywidualnych, projektantów, inwestorów, architektów, urzędów publicznych, itp.. Kosztorys wykorzystuje się do wycen takich jak: wycena materiałów, wycena inwestycji, wycena czasu pracy, wycena oferty przetargowej, wycena do banku, wycena nieruchomości, wycena spółki, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, itp.. Wykonany przez nas kosztorys stosowany jest w wszelakich możliwych branżach. Kosztorysant świadczy różne rodzaje kosztorysów jak: kosztorys zmienny, kosztorys inwestorski, kosztorys uproszczony, kosztorys nakładczy, kosztorys remontu, kosztorys pełny, kosztorys ofertowy, kosztorys dodatkowy, kosztorys obiektów, kosztorys powykonawczy, itp.. Rozróżniamy kosztorysy na: kosztorys obiektów, kosztorys inwestycji, kosztorys robót, itp.. Kosztorysy mogą składać się z: obmiar robót, przedmiar robót, nakłady rzeczowe, zestawienie robocizny, mapki, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu, tabele elementów scalonych, zestawienie czasu pracy, mapy, i tym podobne elementy ułatwiające ich analizę.

Świadczymy również usługi takie jak: kompleksowa realizacja inwestycji, generalne realizatorstwo inwestycji, inwestorstwo zastępcze, przeglądy okresowe budynków i wiele innych.

Kosztorysant, łączy rozwiązania kreatywne i innowacyjne, uwzględniające zasady ergonomii i zasady funkcjonalności. Harmonogram robót, to dbałość zarówno o formę jak i o detal. Nasz fachowiec, poleca tylko sprawdzone technologie wykonania i dobór odpowiednich materiałów, oraz monitoruje koszty. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu, ponieważ harmonogram robót wymaga doświadczenia, które my posiadamy.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE!