audyt-remontowy | Ekipa Fachowców .PL

Ekipa Fachowców .PL

AUDYT REMONTOWY

audyt remontowy

Audytor, Ekipa Fachowców .PL, posiada wśród swojej oferty audyt remontowy w szeroko rozumianym znaczeniu. Audyt remontowy, to ekspertyza określająca zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia. Pozwalająca ubiegać się o uzyskanie premii remontowej, o którą mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Przedsięwzięcia wspierane premią remontową, muszą zwierać pewien zakres prac termomodernizacyjnych ograniczających zużycie energii, jak i zachować współczynnik kosztu przedsięwzięcia. Audyt remontowy wymaga wiedzy, którą my z pewnością posiadamy. Kosztorys, umożliwia oszczędności sięgające nawet kilku procent kosztów inwestycji, jak również uwidacznia wartość inwestycji. Kosztorysowanie sprawia, że analiza różnych wariantów rozwiązań technicznych i związanych z nimi skutków finansowych jest możliwa na każdym etapie prac. Kosztorysowanie, pozwala określić także koszty poszczególnych etapów prac, jak i potrzebnych do ich wykonania materiałów. Ma to kapitalne znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian, ułatwiając wszelkie modyfikacje tak powszechne w trakcie wykonywania prac. Kosztorysowanie świadczymy dla rzemieślników, projektantów, klientów indywidualnych, architektów, inwestorów, ekonomistów, urzędów publicznych, itp.. Kosztorys nasz wykorzystywany jest do wycen takich jak: wycena materiałów, wycena czasu pracy, wycena inwestycji, wycena do banku, wycena oferty przetargowej, wycena przedsiębiorstwa, wycena spółki, wycena nieruchomości, wycena firmy, itp.. Sporządzany przez nas kosztorys wykorzystywany jest w wszelakich możliwych branżach. Kosztorysant wykonuje różne rodzaje kosztorysów jak: kosztorys zmienny, kosztorys uproszczony, kosztorys inwestorski, kosztorys pełny, kosztorys remontu, kosztorys obiektów, kosztorys dodatkowy, kosztorys ofertowy, kosztorys powykonawczy, kosztorys nakładczy, itp.. Kosztorysy dzielimy na: kosztorys inwestycji, kosztorys robót, kosztorys obiektów, itp.. Kosztorysy mogą zawierać: obmiar robót, nakłady rzeczowe, przedmiar robót, zestawienie materiałów, zestawienie robocizny, zestawienie czasu pracy, tabele elementów scalonych, zestawienie sprzętu, mapy, mapki i tym podobne elementy ułatwiające ich analizę. Świadczymy również usługi takie jak: kompleksowa realizacja inwestycji, generalne realizatorstwo inwestycji, inwestorstwo zastępcze, przeglądy okresowe budynków i wiele innych.

Audytor, łączy rozwiązania kreatywne i innowacyjne, uwzględniające zasady ergonomii i zasady funkcjonalności. Audyt remontowy, to dbałość zarówno o formę jak i o detal. Nasz fachowiec, poleca tylko sprawdzone technologie wykonania i dobór odpowiednich materiałów, oraz monitoruje koszty. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu, ponieważ audyt remontowy wymaga doświadczenia, które my posiadamy.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE!